Go to top

Hulp nodig?

Contact

Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Behandelgroepen verslavingspsychiatrie

Bij Bouman kunnen patiënten terecht voor gespecialiseerde behandeling als zij problemen hebben met een verslaving en bijkomende psychische klachten. Tijdens de eerste afspraak worden meerdere onderzoeken uitgevoerd om de klachten in kaart te brengen. Op basis van de resultaten volgt direct een behandelvoorstel en wordt een passende behandelroute gekozen. Het gaat niet alleen om het onder controle krijgen van de verslaving en psychische aandoeningen, maar als dat nodig is ook om herstel van het sociale netwerk en ondersteunen bij werk en wonen.

Dichtbij en in samenhang
Poliklinische behandeling van verslaving is vaak gebaseerd op individuele gesprekken met een behandelaar. Op de polikliniek Pieter de Hoochweg wordt sinds januari 2015 aan patiënten een pakket van minimaal vijf groepsbehandelingen aangeboden, aanvullend op de individuele behandeling. Klaartje van Hest, klinisch psycholoog: “De resultaten van groepsbehandelingen zijn veelbelovend; de behandeling is intensiever, er kunnen sneller resultaten worden behaald en de therapietrouw is groter. Alle patiënten die poliklinische behandeling volgen bij Bouman kunnen meedraaien in deze groepen, ongeacht bij welke polikliniek ze hun individuele behandeling volgen.”

Patiënten doorlopen een aantal modules (zie illustratie). De behandeling start met educatie over het middel. Dit geeft de patiënt beter inzicht in zijn probleem en is belangrijk om de motivatie voor gedragsverandering te vergroten. Vervolgens staat het aanleren van een gezondere levensstijl centraal. Een belang rijk onderdeel is het leren omgaan met stressoren en negatieve gedachten. Dit zijn vaak de triggers voor het drinken of middelengebruik. Ook wordt in deze fase de eventuele comorbiditeit behandeld. In de laatste fase wordt een signaleringsplan opgesteld zodat de patiënt een mogelijke terugval zelf eerder signaleert en weet hoe hiermee om te gaan. Aanvullend kunnen patiënten deelnemen aan vaardigheidstrainingen zoals sociale vaardigheidstraining en zelfbeeldtraining.

Patiënten kunnen naar Bouman verwezen worden voor reguliere (individuele) behandeling en/of voor groepsbehandeling. Voor meer informatie over de behandelgroepen kunt u contact opnemen met Ivanka Herwijer en Sharon van Essen, groepencoördinatoren (T 088-2305000 of groependh@boumanggz.nl)

Dáárom Bouman:

Lid van:

Feedback
X

Feedback