Go to top

Verwijzers

Contact

Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Aanbod

Een verslaving gaat vaak gepaard met andere psychiatrische stoornissen. Onze specifieke deskundigheid ligt bij de behandeling en begeleiding van mensen met een verslavingsziekte in combinatie met één of meerdere psychiatrische stoornissen. Onze aanpak kenmerkt zich door een combinatie van medisch-psychiatrische, psychologische en sociale zorg.

Behandelmogelijkheden

De behandeling en begeleiding van patiënten is zoveel mogelijk poliklinisch. Indien dit niet mogelijk is dan volgt een opname waarbij samen met de patiënt wordt bekeken welke vervolgbehandeling het meest passend is. Ook aan mensen die in aanraking geweest zijn met justitie wordt deze zorg geboden (forensische zorg) en zorg binnen een justitieel kader (reclassering).
 
Wanneer uw patiënt kampt met een acuut, ernstig psychosociaal en/of psychiatrisch probleem waarbij middelenmisbruik of afhankelijkheid van één of meerdere middelen een rol speelt, dan kunt u contact opnemen met onze crisisdienst.

Steunsystemen op sociaal gebied

In het geval een patiënt door omstandigheden voor een kortere of langere periode niet zelf redzaam (meer) is, bieden wij naast behandeling ook steunsystemen op sociaal gebied waaronder de woonprogramma’s beschermd wonen en begeleid wonen.  Indien nodig reiken wij patiënten handvatten aan om de structuur in het leven aan te brengen en bieden wij hen een zinvolle dagbesteding door werk en activering.
 
Voor sommige patiënten is het door hun langdurig intensief gebruik en/of ernstige bijkomende psychiatrische stoornissen, niet altijd mogelijk om direct na behandeling weer zelfstandig in het leven te staan.

Dáárom Bouman:

Lid van:

Feedback
X

Feedback